نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس از طرح جدید وکلای‌ ملت برای اصلاح قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.

به گزارش تسنیم،‌ ابوالفضل ابوترابی، در همین ارتباط گفت: در موضوع شفافیت دو موضوع شفافیت آرای نمایندگان و اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده که طرح شفافیت آرا در جلسه علنی اعلام وصول شده و طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی بیشتر است.

وی در توضیح طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، یادآور شد: طرح جدید برای نظارت بر رفتار نمایندگان ترکیبی از شفافیت و نظارت است که نمایندگان را به خود اظهاری در مورد عملکرد خودشان سوق می‌دهد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، ادامه داد: یکی از موارد در طرح جدید این است که هر یک از نمایندگان به هر میزان هدیه که از شخصی می‌گیرد چه داخلی، چه خارجی، دولتی یا خصوصی آن را ظرف مدت یک هفته در سایتی که به همین منظور راه‌اندازی می‌شود قرار دهند.

وی در همین راستا اضافه کرد: مبلغ این هدیه مهم نیست اما باید در سایت به صورت شفاف اعلام شود تا میزان همه هدایایی که توسط نمایندگان گرفته شده است، مشخص شود.

ابوترابی تصریح کرد: علاوه بر آن سایتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا هر شکایت و هر اطلاعاتی از نمایندگان مجلس را در اختیار دارند به صورت محرمانه در سایت بارگذاری کنند که بر اساس نظارت بر رفتار نمایندگان در این باره اقدام و بررسی صورت بگیرد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در تشریح ترکیب هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس طرح جدید مجلس، گفت: ترکیب این هیأت از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان رئیس، دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و به انتخاب مجلس و یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس است.

ابوترابی بیان داشت: اگر نماینده‌ای به این هیأت معرفی شود، پس از بررسی و ابلاغ محکومیت در هیأت و رسیدگی به اعتراض وی، نمایندگان در جلسه علنی درباره ادامه فعالیت نماینده متخلف تصمیم‌گیری می‌کنند.