غلامرضا منصوری، قاضی دادگاه مطبوعات در اواخر دهه 80 و اوائل دهه 90 است که در پرونده اکبر طبری جزء متهمان متواری اعلام شده است. وی اخیرا با انتشار ویدیویی مدعی شده که سفرش به خارج از کشور با هدف درمان صورت گرفته و به محض «باز شدن مرزها» به کشور بازمی‌گردد. نماینده دادستان دیروز در جریان دادگاه طبری، درباره او گفت: «او هیچ گواهی پزشکی به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشت! گمان می‌کنیم ایشان ایران است و به وقتش ایشان را احضار خواهیم کرد.»