عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران در بانک‌های کره جنوبی هشدار داد و گفت: «مسدود کردن منابع ما در کره‌جنوبی غیرقانونی است و اگر رفع نشود، اقدام قانونی می‌‌کنیم. می‌خواهیم از این پول‌ها برای خرید مواد غذایی و پزشکی استفاده کنیم که مشمول تحریم‌های آمریکا نیست.»