محسن بهاروند، معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه درباره بازپس‌گیری اموال ایران در کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس از لحاظ حقوقی، اظهار داشت: این اموال در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و اینگونه نیست که کسی این اموال را برای خودش مصادره و یا از دست ایران خارج کرده باشد. وی تاکید کرد: فقط در مورد نقل و انتقال اموال، به دلیل تحریم‌های بانکی با مشکل روبرو هستیم، بنابراین این اموال، اموال ایران است و هر کشوری که به این اموال خدشه‌ای وارد کند، از نظر ما و حقوق بین الملل مصونیت نخواهد داشت.