روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، طی حکمی، بابک نگاهداری را به عنوان مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی منصوب کرد. وی همچنین در حکمی دیگر محمد سعید احدیان را به عنوان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی منصوب کرد. حمید اصلانی نیز طی حکمی، به سمت معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی منصوب شد.