محمدعلی تبرایی، دبیر اجرایی خانه احزاب با اعلام برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید خانه احزاب در روز دوشنبه، به ایرنا گفت: با پایان یافتن دوره یکساله ریاست اصولگرایان، رییس جدید از فراکسیون مستقلین انتخاب می‌شود. وی با اشاره به اتمام دوره یکساله ریاست عبدالحسین روح‌الامینی، افزود: در این جلسه نایب رییس اول و دوم، خزانه‌دار و منشی هیأت رییسه تغییر می‌کنند و از میان مستقلین روسای کمیته‌های بین‎الملل، مطالعات آموزش و زنان انتخاب می‌شود. تبرایی، همچنین مهدی پورنامدار، جمشید ایرانی، قدرتعلی حشمتیان و محمد زارع فومنی را نامزد احتمالی هیأت رئیسه جدید خانه احزاب معرفی کرد.