محمد عزیزی، عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون ورزش مجلس درباره تصویب طرح مقابله با رژیم صهیونیستی که مسابقه ورزشکاران ایرانی با اتباع اسرائیل را ممنوع می‌کند، گفت: مباحث اعتقادی ما اجازه مبارزه با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس را نمی‌دهد. وی در پاسخ این سوال که فدراسیون‌های ورزشی ایران چگونه می‌توانند از تعلیق ورزش ایران جلوگیری کنند، اظهار کرد: من راهکاری نمی‌دانم. حالا در این میان ورزش ایران تعلیق شود، چه ایرادی دارد؟ من اعتقادم این است که تعلیق شویم. ما که نمی‌توانیم از مباحث اعتقادی خودمان عدول کنیم. من نظرم این است که اگر می‌خواهند تعلیق کنند، این کار را انجام دهند.