سید اسماعیل موسوی، دبیر ستاد اتتخابات کشور درباره برخی اخبار در خصوص جعلی بودن مدرک تحصیلی منتخبین مجلس یازدهم، به ایسنا گفت: در روزهای اخیر شورای نگهبان، وزارت علوم و دانشگاه‌های کشور گزارشی در این زمینه به ستاد انتخابات کشور نداده‌اند و به جز منتخب تفرش، گزارش دیگری درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی منتخبین مجلس یازدهم به ما نرسیده است. به گفته وی تکلیف دو نماینده که پیش از افتتاح مجلس یازدهم فوت شده‌اند و جایگزین نماینده تفرش که به دلیل بی‌اعتباری مدرک تحصیلی، از ورود به مجلس یازدهم بازماند، در انتخابات میان دوره‌ای مجلس در سال1400 مشخص می‌شود.