بلومبرگ از تقاضای کشورهای جهان برای دریافت کیت تشخیص کرونا از ایران خبر داد. این رسانه نوشت: ایران اعلام کرده که حدود ۴۰ هزار  کیت تست تشخیص کرونا تولید شده را برای شناسایی کرونا به آلمان ارسال کرده است. سایر کشورها از جمله اسپانیا، برزیل، ترکیه و اکوادور نیز خواستار دریافت تست تشخیص کرونا از ایران شده‌اند.