محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره نامعتبر بودن مدرک سینا کمالخانی، منتخب مجلس یازدهم خطاب به وزیر کشور گفت: «هیئت‌های اجرایی شما باید از وزارت علوم درباره مدرک تحصیلی کاندیداهای انتخابات استعلام می‌گرفتند و آیا وزارت علوم پاسخ استعلام را داده است یا خیر؟» وی با بیان اینکه چهار هزار نفر دیگر در موسسه‌ای که کمالخانی از آن مدرک گرفته، تحصیل کرده‌اند، افزود: وزارتخانه‌های علوم و کشور در این مورد مقصر هستند و باید در این باره توضیح دهند.