اسحاق جهانگیری گفت: آمریکایی‌ها واقعاً دروغ می‌گویند که برای دارو و مواد غذایی ایران محدودیت درست نمی‌کنیم. ما خودمان میلیاردها دلار پول در کشورهای مختلف مانند کره جنوبی، ژاپن و خیلی از کشورهای دیگر داریم. اما از محل پول خودمان یک دلار نمی‌توانیم برای خرید دارو و مواد غذایی جابجا کنیم و آمریکایی‌ها اجازه نمی‌دهند. این همه تبلیغات راه انداختند، سوئیسی‌ها که بانکی چند میلیون دلاری که در آن داشتیم زحمت کشیدند و دو میلیون دلار داروی بیمار سرطانی اجازه دادند از آن محل بانک بتواند تسویه کند. ما در سال جاری تا الان نزدیک به ۳ میلیارد دلار دارو وارد کشور کردیم. اعدادی که می‌گویید شوخی است یا کشور ایران را نشناختید و یا اقتصاد ایران متوجه نیستید چیست.