یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به حضور قالیباف در انتخابات با پرچم نواصولگرایی تاکید کرد: قالیباف بدون پشتوانه خطی و گروهی، به صورت شخصی توانی ندارد تا بتواند با جریان داخلی خودش رقابت کند؛ قالیباف با یک روند معنادار سیاسی نمی‌تواند سرنوشت خودش را از جریان سیاسی، خطی و گروهی خودش جدا کند.

محمد عطریانفر در این باره به ایلنا گفت: به نظر می‌آید آقای قالیباف ولو اینکه بخواهد حرکتی تک روی و جدایی‌طلبانه داشته باشد مجموع نیروهای اصول‌گرایی ایشان را باز خواهند داشت، لذا باور ندارم که قالیباف به گونه‌ای در انتخابات شرکت کند که بتواند مسیر شکست و دوگانگی را به وجود بیاورد.

وی افزود: اصولگرایان روی این قضایا حساس هستند و اگر این سیاست بخواهد دنبال شود با سیاست گذشته آنها که در قالب جمنا در انتخابات پیشین ظهور پیدا کرد مقابله خواهند کرد. این فعال حزبی اصلاح‌طلب حضور افراد نامدار جریان اصول‌گرایی و اینکه آیا برای سر لیستی دچار مشکل خواهند شد یا نه را اینگونه ارزیابی کرد: علی‌القاعده در هر جریان فکری سر لیست‌های متعدی می‌توانند حضور داشته باشند اما در انتخابات اگر بناست در شهرهای بزرگ از هر جریان لیست ارائه شود، از هر لیست سیاسی یک نفر را معرفی می‌کنند به این ترتیب که اگر روی قالیباف توافق کنند دیگران عقب‌نشینی می‌کنند و اگر دیگران مطرح بودند طبیعی است که دیگران قالیباف را به عقب خواهند راند. وی یادآور شد: کما اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین هم علیرغم اینکه قالیباف به صورت جدی وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شده بود اما به دلیل اینکه گزینه اصول‌گرایان رئیسی بود، او را صمیمانه و دوستانه از حضور در انتخابات منع کردند و در آخرین لحظات انصراف خودش را اعلام کرد؛ در انتخابات مجلس هم همین خواهد بود. عطریانفر  درباره اینکه‌ آیا در این انتخابات قالیباف باز هم کوتاه خواهد آمد، گفت: بله قالیباف بدون پشتوانه خطی و گروهی خودش و به صورت شخصی توانی ندارد تا بتواند با جریان داخلی خودش رقابت کند؛  قالیباف با یک روند معنادار سیاسی نمی‌تواند سرنوشت خودش را از جریان سیاسی، خطی و گروهی خودش جدا کند. وی درباره برخورد شورای نگهبان نیز گفت: شورای نگهبان همیشه از گذشته یک سیاست را دنبال کرده است، اما چیزی که بیشتر مرتبط با اصلاح‌طلبان می‌شود این است که بتوانند یک گفتمان اعتمادسازی را با شورای نگهبان دنبال کرده و بتوانند تاثیرگذار باشند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه اصلاح‌طلبان باید بتوانند شورای نگهبان را قانع کنند که حضور نیروهای شاخص اصلاح‌طلب ولو اینکه مورد پسند آنها نباشند برای مجلس ارزشمندتر از نیروهای درجه ۲ و ۳ است، گفت: توصیه ما به دوستانمان و فضای عمومی این است که بتوانیم زمینه گفت‌وگو و مفاهمه را با شورای نگهبان تقویت کنیم و از چالش و پرخاشگری پرهیز کنیم و بتوانیم در فرایند تایید صلاحیت‌ها از طریق اقناع شورای نگهبان تاثیر بگذاریم.