عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت‌ها در چهار سال اول بعضا با انگیزه سیاسی هیچ تصمیمی در رابطه با بحث حامل‌های انرژی نمی‌گیرند و در چهارسال دومشان دست به این کار می‌زنند.

اسدالله قره‌خانی درباره افزایش قیمت بنزین در گفتگو با ایلنا، افزود: عموما دولت‌ها، چه دولت نهم و دهم و چه دولت یازدهم و دوازدهم در این رابطه متاسفانه ناهماهنگی‌ها و تعلل‌هایی داشتند. در ابتدای دولت‌ها یک افزایشی (در قیمت کالاها) داریم و بعد از آن در یک تغییر حالت و سکوت قرار گرفته و هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت‌ها نمی‌گیرند که متناسب با سایر بخش‌های دیگری از جمله حقوق‌ها باشد، می‌دانیم که افزایش حقوق‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به نرخ تورم اعلام شده از ناحیه دولت‌ها تصریح کرد: اگر قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین به صورت تدریجی افزایش پیدا می‌کرد قطعا این شوک‌ها به جامعه وارد نمی‌شد.

نماینده مردم علی آباد کتول با اشاره به عملکرد دولت‌ها در افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: هر دو دولت‌های اخیر متاسفانه این کار را کردند که در ابتدای دولت‌ها با انگیزه سیاسی هیچ نوع

افزایش تدریجی هم اعمال نمی‌کردند اما در اواخر دولت با انگیزه تامین  منابع مالی و کسری بودجه و احتیاج به درآمد برای اداره جامعه و... ، افزایش قیمت‌ها را انجام می‌دادند.

احتمال بروز فساد در پی دونرخی شدن بنزین

قره خانی با بیان اینکه دو نگرانی در رابطه با این تصمیم وجود دارد، عنوان کرد: نگرانی اول این است که این مبلغی که از این افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید همانگونه که دولت اعلام کرده صد در صد به دهک‌های مختلف برگردد که گفتند ۶۰ میلیون نفر را شامل می‌شود. نگرانی اینجاست که دولت این درآمد را به جاهای دیگری از جمله جهت جبران کسری‌هایش نبرد یا اینکه اینگونه نباشد که چند ماه آن را به مردم پرداخت کند و سپس به عنوان ضرورت آن را به جاهای دیگری ازجمله برای پرداخت حقوق ببرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس فساد احتمالی ناشی از دو نرخی شدن را دومین نگرانی خود از این تصمیم سران قوا دانست و گفت: در گذشته هم شاهد بودیم که متاسفانه گاهی اوقات جا به جایی‌هایی صورت می‌گرفت و عده ای رانت‌خوار پیدا می‌شدند و گاهی در جایگاه‌های بنزین خلاف‌هایی صورت می‌گرفت و عده‌ای کاسب این بخش شده بودند و فساد آور بود و سندسازی‌های قلابی صورت می‌گرفت.