محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در یاداشتی برای «گلوبال تایمز»، روزنامه پر تیراژ انگلیسی زبان چین نوشت ایران و چین باید بتوانند از صلح و امنیت جهان حراست کرده و آن را نجات دهند و تعامل و ارتباطی فراگیر با یکدیگر داشته باشند.

ظریف در این یادداشت که به مناسبت سومین سفر وی در شش ماه گذشته به چین منتشر شد آورده است: «دو کشور ایران و چین برای ایجاد اعتماد متقابل راهبردی، روی برنامه همکاری ۲۵ ساله کار کرده‌اند. این برنامه، همکاری دو کشور برای آینده را ترسیم می‌کند و چشم‌اندازی برای آنها تا سال ۲۰۴۵ میلادی است این برنامه افزون بر طرح راهبردی و ابتکاری راه ابریشم، ترسیم کننده این است که همکاری‌های دو کشور وارد مرحله نوینی شده است.»

ظریف در این یادداشت با اشاره به اینکه چین شریک جدایی‌ناپذیر اقتصادی ایران محسوب می‌شود، افزوده است: هر برنامه راهبردی میان دو کشور به یک اساس مهم اقتصادی نیاز دارد که منافع دو کشور را تامین کند همانطور که به پیش می رویم نگاهمان به آینده است آینده ای که بر اساس دانش، فناوری و ابداع شکل می گیرد با نظرداشت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ما این موضع را دنبال می کنیم که مشارکتی بسیار فعال در برنامه چین برای ساخت آینده ای بر مبنای علم، فناوری و نوآوری داشته باشیم.

بر همین مبنا ما از چین در جنگ تجاری با آمریکا حمایت می‌کنیم کشوری که با سیاست‌های یکجانبه و غیرسازنده و غیرمنطقی چالش های فراوانی در مسیر توسعه ایجاد کرده است ایران از سیاست «چین واحد» به طور جدی و با اقتدار حمایت می‌کند و دستاوردهای اصل چین واحد و سیاست یک کشور دو نظام را ارج می‌نهد و هرگونه مداخله در امور داخلی چین را مردود می‌داند. در پایان این یادداشت نیز آمده است: در این میان نباید از یاد برد که اجماع اساسی و سراسری وجود دارد مبنی بر اینکه قرن بیست و یکم از آن آسیا است در چنین شرایطی لازم است تاکید شود ایران و چین اگرچه با چالش‌هایی روبرو هستند اما در مسیر توسعه و رشد، همکاری مستمر و پایدار آنها بسیار با اهمیت است و به توسعه قاره آسیا کمک می‌کند و می‌تواند برای رشد و موفقیت آسیا مهم و زیربنایی باشد و تعهد آنها به شکوفایی قاره آسیا حیاتی است و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.