کارشناس حوزه کار گفت: در شرایط فعلی دولت هر چه بتواند ثبات را در بازار کار برقرار کند، امکان فعالیت‌ها در بازار کار افزایش می‌یابد. چنانچه دولت قبل از تثبیت و آرام کردن بازار کار به دنبال اشتغال جدید باشد، نابسامانی بازار کار تشدید می‌شود.

حمید حاج‌اسماعیلی به ایرنا گفت: بحث تخصیص منابع و اعتبارات در کشور با مشکلات و پیچیدگی‌هایی همراه است و علت آن این است که به دلیل شرایط خاص اقتصادی بودجه به درستی طرح و برنامه‌ریزی نشده است. همچنین با وجود نابسامانی‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، منابع بودجه و اعتبارات و تخصیص‌ها با نوسان روبه‌رو است و نمی‌توانیم به صورت جدی بگوییم که این اعتبارات در وقت مقرر و با همان میزان مشخص شده عملیاتی شود. وی تصریح کرد: دولت باید شرایط خاص را برای تامین و تخصیص اعتبار برای موضوعات مختلف در کشور مدنظر داشته باشد، زیرا شرایط جدیدی برای کشور ایجاد می‌شود و این به نفع کشور است. این کارشناس حوزه کار گفت: در شرایط موجود کشور، تثبیت و حمایت از بازار کار بهترین اقدام دولت است و چنانچه به دنبال توسعه اشتغال جدید باشیم، شرایط نابسامان در بازار کار تشدید می‌شود. اعزام نیروی کار راه‌حل مناسبی برای کاهش بیکاری در کشور است. نیروی کار ارزشمندی در حوزه بهداشت و درمان، فنی و مهندسی و کشاورزی در ایران وجود دارد که با اعزام آنها ارزآوری برای کشور خواهیم داشت. بسیاری از کشورهای اروپایی با مشکل نیروی کار مواجه هستند. برای نمونه کشور آلمان ۱۰۰هزار آواره سوری را جذب کرد. ما نیز می‌توانیم از طریق کانال‌های رسمی اقدامات موثری در این خصوص انجام دهیم. وی افزود: دولت پس از تثبیت بازار کار، می‌تواند بخش کشاورزی و دامپروری را به دلیل منابع غنی که در کشور وجود دارد پیگیری کند و حتی می‌تواند برای توسعه اشتغال حوزه گردشگری را مدنظر قرار دهد زیرا با توجه به ظرفیت‌های موجود مشکلی در توسعه این مشاغل وجود ندارد. این کارشناس بازار کار تاکید کرد: البته دولت باید در تخصیص اعتبار اولویت را به صنایع موجود در شهرک‌های صنعتی که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، اختصاص دهد. وی درباره ایجاد اشتغال در بخش خدمات با توجه به آسیب‌پذیری صنایع در شرایط تحریم گفت: وقتی بازار کوچک می‌شود امکان توسعه بازار کار خدمات به دلیل منابع محدود کاهش می‌یابد و در محدودیت، بازار کار دچار تنزل می‌شود. حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: هم اکنون دولت درگیر مسائل اساسی همچون مباحث سیاسی و استراتژیک است بنابراین پیش از اینکه به دنبال توسعه باشد به دنبال تثبیت است و تلاش می‌کند شرایطی فراهم کند که امکان دسترسی مردم به حداقل‌ها فراهم شود. وی تصریح کرد: در شرایط موجود به دلیل انحرافات و سوءاستفاده‌هایی که در حوزه خدمات اتفاق می‌افتد، دولت مترصد این است که توزیع را به شکل عمده از طریق سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی انجام دهد و این به نفع کشور است.