دبیرستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه رفع مشکلات ۲هزار و ۵۴ بنگاه تولیدی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی سرعت می‌گیرد. به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم زالی با اشاره به دستور اخیر وزیر صنعت مبنی بر کاهش بروکراسی اداری در حوزه مصوبات مربوط به تولید، اظهار داشت: با تحقق و اجرای این دستور در استان‌ها شاهد تسریع در حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی در کارگروه‌های استانی با اختیارات استانداران خواهیم بود. وی با بیان اینکه در روزهای پایانی فروردین ماه و اردیبهشت ماه امسال ۲۴۰ کارگروه استانی با حضور و ریاست استانداران یا معاونین استانداران برگزار و ۵۰۹ کمیته تخصصی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تشکیل شده است، افزود: حل و فصل مشکلات ۲ هزار و ۵۴ بنگاه تولیدی با صدور ۲ هزار و ۷۴۹ مصوبه در دستور کار قرار گرفته است که از این میزان، ۵۵درصد مصوبات به مسائل بانکی و ۴۵درصد آن به مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکی، گاز، برق و غیره اختصاص داشته است و حدود ۴۰درصد این مصوبات اجرا و ۶۰درصد نیز در مراحل اجرایی است.