وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری وصول مطالبات به دعوا رسیده شستا و اقدامات شدید قضایی جهت وصول آنها تا ریال آخر بدهی‌ها خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود از پیگیری و اقدام قضایی جهت دریافت بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات وصول نشده شستا خبر داد. در این متن آمده است: «لیست بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شستا! با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ‌ها مشخص شد و تا ریال آخر این مطالبات وصول می‌شود. بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام، افشا و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد.