عضو کارگروه درمان هیات امنای تامین اجتماعی در واکنش به صحبت‌های معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار درباره استفاده کارگران از مزایای طرح تحول نظام سلامت گفت: از ایشان درخواست داریم که از بهترین واژه‌ها به شکل ناصواب استفاده نکنند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم صادقی‌فر، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک نشست خبری مدعی شده بود که طرح تحول نظام سلامت کاری بزرگ و مهم بود و کارگران توانستند از خدمات این طرح استفاده کنند. این سخنان واکنش اکبر قربانی، عضو کارگروه درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. وی در پاسخ به این سخنان اظهار داشت: آقای صادقی‌فر به صورت مصداقی توضیح دهند که کارگران دقیقا از کدام مزیت طرح تحول نظام سلامت بهره‌‌مند شده‌اند. اگر می‌گویند که کارگران از خدمات این طرح در تامین اجتماعی استفاده کرده‌اند که باید خدمت ایشان بگوییم که کارگران پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت، خدماتی را به رایگان از مراکز درمانی تامین اجتماعی دریافت می‌کردند که در حال حاضر هم خدمات به همین شکل ارائه می‌شود.

وی افزود: در بحث کیفیت درمان هم هیچ تحولی آن‌گونه که نام طرح آن را یدک می‌کشد، اتفاق نیفتاد. تنها فاجعه‌ای که رخ داد افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰درصدی تعرفه‌های پزشکان است.

عضو کارگروه‌ درمان هیات امنای تامین اجتماعی با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت به صورت قطعی ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه‌های این سازمان را افزایش داد، گفت: در نتیجه این طرح سهم درمان کارگران که تا پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت، ۹ بیست و هفتم حق بیمه‌های آنها بود به ۱۳درصد افزایش یافته است. این به آن معناست که از منابع بازنشستگی کسر و برای درمان هزینه می‌شود. پس نه تنها ۹درصد کفاف نمی‌دهد که باید به سایر منابع دست برد تا ترازی در هزینه‌ها برقرار شود.

وی با تاکید بر این نکته که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بر توزیع عادلانه خدمات درمانی تاکید کرده، افزود: آقای صادقی‌فر توجه کنند که هدف از اجرای این طرح کاهش هزینه‌کرد از جیب بیمه‌شدگان نه صرفا در مراکز درمانی دولتی که در کل کشور بود. پرسش ما از وی این است که کدام‌یک از موضوعاتی که در برنامه پنجم توسعه برای طرح تحول نظام سلامت تعریف شده، اجرا شده است؟ نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرایی شده یا آیا پرونده‌های الکترونیک پیاده شده‌اند؟ همه اینها به کنار، پرسش اصلی ما این است که آیا کاهش هزینه‌کرد از جیب مردم به عنوان هدف غایی طرح تحول نظام سلامت واقعا اتفاق افتاده است؟ اگر جواب ایشان مثبت باشد که خیلی بی‌انصافی است، چون ادله کافی وجود دارد که خلاف آن را ثابت کند.

عضو کارگروه‌ درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر حق ویزیت یک پزشک پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۱۰هزار تومان بود بعد از اجرا به ۶۰هزار تومان رسید، گفت: البته به این مورد محدود نیست و تمام هزینه‌های تشخیص و درمان به صورت تصاعدی افزایش یافته است. بنابراین با در نظر گرفتن جمیع جهات، این طرح هیچ دستاوردی نداشت. از این رو آقای صادقی‌فر را به یک مناظره دعوت می‌کنم و از وی می‌خواهم که این‌قدر ناصواب با واژه‌ها برخورد نکنند.