تورم فروردین ماه سال جاری 57درصد اعلام شد اما سوال اساسی اینجاست که سبد معاش حداقلی کارگران در اولین ماه امسال چقدر تغییر کرده و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به خصوص قیمت خوراکی‌ها در فروردین ۹۸ تا چه اندازه سبد معاش حداقلی محاسبه شده در اسفند ماه سال گذشته را متورم کرده است؟

سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷ حدود ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد. هر سه ضلع مذاکرات مزدی (کارگران، کارفرمایان و دولت) پای این رقم را امضا کردند اما فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مدعی است که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.

این فعال کارگری براساس اطلاعات سبد خوراکی مرکز آمار مربوط به فروردین ماه ۹۸، جدولی را ترتیب داده که در آن میزان خوراکی مورد نیاز برای هر فرد و قیمت آن در فروردین ۹۸ مشخص شده است و این جدول نشان می‌دهد که هر نفر برای تامین سبد خوراکی‌های خود در اولین ماه سال جاری، چقدر باید بپردازد. توفیقی با استناد به اندازه استاندارد خانوار متوسط (۳.۳ نفر) سبد معاش خانوار متوسط را در فروردین ۹۸ محاسبه می‌کند. او البته قبل از هر چیز تاکید می‌کند که اعداد و ارقام این جدول، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران است و با نرخ‌های میدانی تفاوت دارد و اگر یک تیم محاسبه میدانی در کار باشد که اعداد و ارقام ملموس را عین آنچه مردم هر روز در بازارهای تره‌بار و مغازه‌ها تجربه می‌کنند، استخراج کند، عدد سبد معاش خانوار، بسیار بزرگ‌تر از این محاسبات خواهد شد و در واقع «سبد میدانی و ملموس» با سبد ما فاصله معناداری خواهد داشت. اما از آنجا که در مذاکرات رسمی دستمزد در شورای عالی کار، معیار گفت‌وگوها، نرخ تورم رسمی است و امکان توافق روی نرخ‌های میدانی وجود ندارد، به همین اعداد و ارقام رسمی بسنده می‌کنیم. وی، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار را معادل 519هزار و 865ریال محاسبه کرده که با این حساب هزینه خوراکی‌های ماهانه خانوار با احتساب ماه ۳۰ روزه به 15میلیون و 595هزار و 965ریال می‌رسد و می‌گوید: با این حساب، ما هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه خانوار یا به عبارتی، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار را داریم. حالا نوبت به محاسبه «سبد معیشت خانوار» می‌رسد. برای محاسبه سبد معیشت از روی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نیاز به مولفه‌ای به نام «درصد تاثیر» داریم.

توفیقی درصد تاثیر خوراکی‌ها در سبد معیشت را به روال محاسبات مزدی ۹۸ معادل ۲۶.۴درصد در نظر می‌گیرد و توضیح می‌دهد: این ضریب اهمیت یا تاثیر، در آمار اعلامی از سوی مرکز ملی آمار برای خانوارهای شهری در فررودین ماه سال جاری معادل ۲۵.۰۳درصد عنوان شده که در صورت محاسبه با آن، عدد ما بسیار بزرگ‌تر خواهد شد ولی به دلیل برابری و رعایت الزامات سبد تعیین شده سال قبل، همان ۲۶.۴درصد را در نظر می‌گیریم که با آن سبد معاش در اسفند ۹۷ محاسبه شده است.

وی می‌افزاید: با این درصد تاثیر، سبد معاش خانوار در فروردین ۹۸ معادل 59میلیون و 75هزار و 625 ریال محاسبه می‌شود. توفیقی در ادامه از مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام می‌برد که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در فررودین ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در همین سطح فعلی حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در اولین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند. 

سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه ۳۷۵۹۲۶۲۵ ریال و سبد معاش فروردین ماه ۵۹۰۷۵۶۲۵ بود یعنی کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در اردیبهشت ۹۸ به 21میلیون و 483هزار ریال درآمد اضافه در هر ماه نیاز دارند. وی در پایان می‌گوید: در مجموع، با محاسبات دقیق سبد معاش مشخص می‌شود هزینه‌های کارگران در طی فروردین ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰هزار تومان افزایش یافته و بدیهی‌ست که  اگر این افزایش جبران نشود، معاش کارگران بازهم سقوط خواهد کرد.