بررسی اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که ۹ هزار و ۹۹۶ نفر شاغل دچار حادثه شدند که ۹۷.۲درصد از این رقم مربوط به مردان و ۲.۸درصد مربوط به زنان است.

به گزارش ایلنا، بررسی اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۹ هزار و ۷۱۳ مرد و ۲۸۳ زن آسیب دیدند. برابر آمارها سال گذشته برای ۹ هزار و ۸۸۶ نفر حادثه شغلی اتفاق افتاد که نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش ۶ درصدی داشته است.

حادثه شغلی (حادثه ناشی از کار) در واقع حادثه‌ای است که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از مکان یا محل فعالیت اتفاق می‌افتد و پیامد آن آسیب (اعم از جراحت، بیماری یا فوت) یک یا چند شاغل است. آسیب شغلی نیز هرگونه پیامد ناشی از حادثه شغلی همچون جراحت، صدمه و بیماری شغلی مرگبار یا غیرمرگبار است.

سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰هزار و ۵۱۳ حادثه شغلی ثبت شده است (در برخی از حوادث بیش از یک نفر آسیب دیدند) و آسیب‌های شغلی سال ۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ نیز ۶.۶درصد کم شده است به این صورت که در سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۰هزار و ۶۹۷ نفر آسیب دیدند که ۱۰هزار و ۴۱۲ نفر آنها مرد و ۲۸۵ نفر زن بودند.

از ۹ هزار و ۹۹۶ فردی که سال گذشته دچار حادثه شدند ۶۷۸ مورد منجر به فوت شد. بیشترین حادثه شغلی مربوط به تهران پایتخت کشور است. ۱۵۶۳ حادثه رخ داده و ۱۷۹ نفر فوت کردند. بعد از آن اصفهان با ۱۲۳۶ حادثه شغلی، ۵۰ نفر فوتی داشت. کمترین حادثه شغلی نیز مربوط به چهارمحال و بختیاری است که بر اثر ۱۵ حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند. سقوط اشیا، آتش‌سوزی، انفجار، خفگی، تماس با مواد شیمیایی خطرناک، گیرکردن داخل یا بین اشیا و ماشین، مسمومیت حاصل از مواد شیمیایی، تماس با اجسام و سطوح داغ، سقوط کردن و لغزیدن، ریزش و ماندن زیر آوار، برخورد با اشیا و تجهیزات و جریان برق از جمله حوادث شغلی هستند.

نتایج بررسی جداول آماری وزارت کار بیانگر این است که فعالیت ساختمانی با ۳۷.۸درصد، صنعت با ۳۴.۳درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی با ۱۱.۳درصد به ترتیب بیشترین حادثه شغلی سال گذشته را به خود اختصاص داده است.

آسیب‌دیدگان فعالیت ساختمانی در سال گذشته سه هزار و ۷۳۵ نفر و در سال ۱۳۹۶ چهار هزار و ۵۸ نفر بودند. سال گذشته سه هزار و ۳۹۴ نفر در بخش صنعت دچار حادثه شدند که نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش ۲۶۵ نفری داشت.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که بیشترین حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه در سال ۱۳۹۷، «سقوط کردن و لغزیدن» با ۳۴.۳درصد و سپس «برخورد با اشیا و تجهیزات» با ۱۹.۹درصد است. به این صورت که سال گذشته سه هزار و ۵۵۶ نفر و در سال قبل از آن (۱۳۹۶) نیز سه هزار و ۷۸۳ نفر سقوط کردند. همچنین پارسال دو هزار و ۲۷ نفر بین اشیا و ماشین گیر کردند. در سال ۱۳۹۶ نیز دو هزار و ۲۷۱ نفر بر اثر حادثه گیرکردن داخل ماشین یا اشیا آسیب دیدند. براساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلفند برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و چگونگی کاربرد وسایل را به کارگران آموزش داده و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند.