صبح دیروز شماری از کارگران تراورس لرستان مقابل ساختمان فرمانداری درود تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، دلیل تجمع این کارگران پرداخت نشدن دست‌کم سه ماه حقوق (آذر، دی و بهمن) و تاخیر در پرداخت عیدی و پاداش پایان سال ۹۷ عنوان شده‌ است.

این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری تراورس در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه لرستان مشغول کارند و گفته می‌شود کارگران پیمانکاری شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن لرستان که تعدادشان به بیش از ۴۰۰ نفر می‌رسد، سال‌هاست با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند.

طبق اظهارات کارگران معترض، از دیگر مطالبات صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس لرستان مشکل بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی است.

آنها گفتند: با وجود آنکه کارفرما همه کارگران را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده و هر ماه مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان می‌شود، بهره‌مند نیستند.

اردشیر فلاحتی‌نژاد، مدیرنگهداری خطوط ابنیه فنی ناحیه لرستان با تایید معوقات مزدی و بیمه‌ای کارگران خطوط ابنیه فنی ناحیه لرستان گفت: تجمعی در کار نیست و فقط  گروهی از کارگران برای پیگیری مطالبات خود به محل فرمانداری درود مراجعه کردند.