یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارگران به عنوان بخش مهمی از جامعه کار و تولید باید در بدنه تصمیم‌گیری دولت نقش‌آفرینی کنند، توجه دولت چهاردهم به مطالبات جدی آنها به ویژه دستمزد و معیشت را خواستار شد و درعین حال بر ضرورت انتخاب مدیران شایسته و توانمند از طریق کارگروه‌های تخصصی تاکید کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از گفت‌وگوهایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی در مناظرات شکل گرفت، بحث واگذاری کارها به اهل فن و محوری بودن تخصص در کارها بود. پزشکیان در روزهای اخیر برای انجام کارها و انتخاب وزرا کارگروه‌هایی تشکیل داده که یک نقطه امید است. در واقع براساس وعده‌هایی که در جریان انتخابات و مناظرات بیان کرد، کارگروه‌های تخصصی را برای انتخاب وزرا و مدیران شکل داده که قابل توجه است.

وی افزود: کاری که از دولت چهاردهم انتظار داریم این است که کارگران به عنوان بخش مهمی از بدنه کار و تولید مورد توجه قرار بگیرند و نقش آنها در بازار کار و مسائل کارگری دیده شود. اعتقاد داریم که به اصل سه‌جانبه‌گرایی توجه شود و مشارکت و سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از اصول مهم قانون کار و مسائل صنفی کارگران در دولت چهاردهم به اجرا درآید تا کارگران بخشی از بدنه تصمیم‌گیری باشند.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد که نهادهای مدنی، صنفی، علمی و فرهنگی باید بخشی از جلوه اصلی مشارکت در دولت چهاردهم باشند و اضافه کرد: در عین اینکه نهادهای کارگری استقلال لازم را باید پیدا کنند لازم است کارآمد شوند و نقش سازنده خود را در پیگیری مطالبات کارگران ایفا کنند و دولت آنها را به رسمیت بشناسند.

به اعتقاد وی، نهادهای مدنی باید هم به نقش و مسئولیت اجتماعی و صنفی خود عمل کنند و هم به دولت در اداره امور کمک کنند و در حوزه‌های مربوط به کارگران نظیر امنیت شغلی و دستمزد و بیمه‌های اجتماعی اظهارنظر و تصمیم‌گیری داشته باشند.

حاج‌اسماعیلی حضور در جلسات و اجتماعات مربوط به حوزه روابط کار و کار و تولید را از دیگر مطالبات جامعه کارگری برشمرد و افزود: به دلیل آنکه در گذشته نهادهای کارگری مورد توجه نبودند و به نظرات آنها توجه نمی‌شد، اصل سه‌جانبه‌گرایی نیز اجرا نشده است.