شماری از کارگران پیمانی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ در استان خوزستان به شیوه اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد خدماتی اعتراض دارند. شماری از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: طرح طبقه‌بندی مشاغل که از اسفند سال گذشته (۱۴۰۲) در شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ اجرا شده، هیچ تغییری در افزایش حقوق ما ایجاد نکرده است. طبق گفته این عده، در نتیجه اجرای این قانون، دریافتی جمعیت ۱۵۰ نفری کارگران پیمانی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ که اکثرا باتجربه و قدیمی هستند، حداکثر تا یک میلیون تومان افزایش یافته لذا کارگران خواستار اجرای درست این طرح برای افزایش میزان حقوق خود شدند.

به گفته کارگران، انتقاد ما به نحوه اجرای این طرح است که هیج تغییری در دریافتی‌های ما ایجاد نکرده و در واقع کارایی نداشته است. به عنوان نمونه یک کارگر با ۱۸ سال سابقه کار با گروه ۶ با ارتقا به گروه ۷ فقط یک میلیون تومانی افزایش حقوق داشته در حالی‌که این کارگر با ۱۸ سال سابقه کار باید دو تا سه گروه شغلی ارتقای شغلی داشت.

این کارگران با درخواست از مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ گفتند: درآمد کارگران به اندازه‌ای نیست که معاش‌شان تامین شود به همین دلیل درخواست بازنگری درست در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را داریم تا همه بتوانند از مزایای اجرای این قانون استفاده کنند.