روز یکشنبه (سیزدهم خرداد) شماری از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری مقابل ساختمان مرکزی شرکت در اهواز تجمع کردند. به گزارش ایلنا، حاضران در این تجمع، خواسته‌های خود را «حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری، اجرای کامل فاز دوم طرح طبقه‌بندی مشاغل، تخصیص بدون تبعیض بن‌کارت و مزایای مزدی و بهبود وضعیت شغلی» عنوان کردند. یکی از این کارگران گفت: در صورتی که تبعیض و بی‌عدالتی سال‌هاست گسترده شده، انگیزه ما برای تولید و بهره‌وری کاهش یافته است و ثمرات کار ما نصیب دیگران می‌شود.