بررسی‌ شاخص‌های اصلی بازار کار استان تهران در سال گذشته نشان می‌دهد که از بهار تا زمستان، نرخ بیکاری در این استان کاهش یافته اما در کنار آن نسبت اشتغال نوسانی بوده و در زمستان دوباره کاهش یافته است.

به گزارش اکوایران، بررسی گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اصلی بازار کار در سال گذشته نشان می‌دهد که در استان تهران، از بهار تا زمستان نرخ بیکاری کاهش یافته و از بالای 7.5درصد به کمتر از 6.5درصد رسیده بنابراین در نگاه اول به نظر می‌رسد که وضعیت بیکاری در این استان بهبود یافته است. این در حالی‌ست که بررسی سایر شاخص‌های بازار کار در این استان نشان می‌دهد که نسبت اشتغال نیز بعد از تجربه صعودی تا پاییز، در زمستان کاهش یافته است. در کنار این دو شاخص، نرخ مشارکت نیز از پاییز به بعد دوباره با افت روبه‌رو بوده است.

طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری استان تهران در بهار سال گذشته 7.6درصد بود یعنی از هر 100 نفر فعال در بازار کار، تقریبا هفت نفر بیکار بودند. این نرخ در تابستان به 7.5درصد و در پاییز به 5.4درصد می‌رسد. نرخ 5.4درصدی، کمترین نرخ بیکاری به ثبت رسیده برای استان تهران در سال گذشته بود. با این حال، این روند نزولی تا پایان سال دوام نداشته و این نرخ در زمستان به 6.3درصد می‌رسد. این نرخ نسبت به پاییز بالاتر است اما در مقایسه با دو فصل ابتدایی سال گذشته در سطح پایین‌تری قرار دارد. بنابراین روند کلی نرخ بیکاری این استان در سال 1402 نزولی بود.

از سوی دیگر نسبت اشتغال استان تهران در بهار سال قبل 36.9درصد بود یعنی در این فصل از هر 100 نفر در سن اشتغال (15 سال و بالاتر) تقریبا 37 نفر شاغل بودند. این نسبت در تابستان به 38.1 و در پاییز به 39درصد می‌رسد. این نرخ بهترین نسبت اشتغال استان تهران در طول سال گذشته است. در نهایت، در زمستان نسبت اشتغال این استان به 37.8درصد کاهش می‌یابد.

همچنین آمارها نشان می‌دهد نرخ مشارکت در این فصل کاهش یافته است. در بهار سال گذشته نرخ مشارکت استان تهران 40 درصد بوده یعنی از هر 100 نفر در سن اشتغال، 40 نفر یا بیکار یا شاغل بودند و به نوعی در بازار کار مشارکت داشته‌اند. این نرخ در تابستان به 41.2درصد می‌رسد و در پاییز نیز همین سطح را حفظ می‌کند. بر این اساس، پاییز بهترین فصل از نظر اشتغال در استان تهران بود. با این حال، در زمستان دوباره نرخ مشارکت کاهش یافته و به 40.4درصد رسیده است.

بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از کاهش نرخ بیکاری این استان در فصل زمستان متاثر از ریزش افراد فعال در بازار کار باشد که در نرخ مشارکت منعکس شده است.