حدود ۱۰هزار نفر از بازنشستگان مخابرات خواستار تدوین عادلانه آیین‌نامه همسان‌سازی شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان که بعد از خصوصی‌سازی مخابرات تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری درآمده‌اند، می‌گویند: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شرکت‌های واگذار شده باید تابع قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی شوند اما این اتفاق نیفتاد و ما زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری شدیم. این موضوع در همسان‌سازی سال ۹۹ سبب کاهش حقوق ما نسبت به هم‌ردیفان بیمه‌شده‌مان در سازمان تامین‌اجتماعی شد. «احمد عشینی» یکی از این بازنشستگان می‌گوید: ٩٥٠٠ نفر بازنشسته مخابرات بعد از خصوصی‌سازی را در صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سایرین طبقه‌بندی کردند و با ما مانند فرزند ناتنی صندوق رفتار کردند درحالی‌که بیشترین کسورات را در زمان اشتغال نسبت به بقیه سازمان‌ها به علت حقوق بیشتر به صندوق پرداخت کرده‌ایم. این بازنشستگان می‌خواهند در همسان‌سازی جدید، حقوق آنها به ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز خود در شرکت 

مخابرات برسد.