کارگران عملیاتی فلات قاره، در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران با بیان اینکه «کارگران عملیاتی نفت جنوب همچنان معترض‌اند» مطالبات خود را به این ترتیب بیان کردند: حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده ۱۰، پرداخت بک‌پی ماده ۱۰، استرداد مازاد مالیات کسر شده و ابلاغ هرچه سریعتر اپریزال‌ها. این کارگران روز شنبه (یازدهم خرداد) تجمع صنفی ترتیب دادند. آنها می‌گویند: نزدیک به یک سال یا شاید بیشتر است که مطالبه‌گری می‌کنیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.