وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به روایت صندوق بین‌المللی پول، نرخ فقر ۶.۵ میلیون نفر کاهش یافته و همچنین هدف‌گذاری شده که تا پایان سال نرخ تورم به زیر ۳۰درصد برسد. به گزارش مهر، صولت مرتضوی گفت: ابراهیم رئیسی با دیپلماسی قدرتمند در حوزه مدیریت توانست صادرات نفت را به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برساند در حالی‌که پیش از این ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار بشکه نفت صادر می‌شد. همچنین در دولت سیزدهم نقدینگی و پایه پولی مهار و انضباط پولی و مالی در کشور ایجاد شد. وی ادامه داد: در ۲ سال پی در پی، تولید گندم از مرز ۱۴ میلیون تن عبور کرده است. همچنین به روایت صندوق بین‌المللی پول، نرخ فقر ۶.۵ میلیون نفر کاهش یافته و خوشبختانه نرخ تورم در کشور کاهشی است. همچنین هدف‌گذاری شده تا پایان سال تورم به زیر ۳۰درصد برسد.