یک فعال صنفی می‌گوید که ۹۰درصد از بیمه‌هایی که سازمان تامین اجتماعی ادعا می‌کند به کارگران ساختمانی جدید تخصیص داده، در واقع به همان کارگرانی تعلق گرفته که قبلا سهمیه داشتند و در واقع این سازمان سهمیه جدیدی باز نکرده است.

«‌رضا هاشمی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به ادعای تامین اجتماعی مبنی بر تخصیص بیمه اجتماعی به ۷۰هزار بیمه‌شده جدید از سال ۹۹ تاکنون گفت: این سهمیه به کسانی تعلق گرفته که قبلا بیمه شده بودند یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه، بیمه آنها قطع شده بود.

وی ادامه داد: ۹۰درصد از این بیمه‌هایی که سازمان مطرح کرده به افراد جدید تخصیص داده، در واقع به همان کارگرانی تعلق گرفته که قبلا سهمیه داشتند و در واقع سازمان سهمیه جدیدی باز نکرده است. در صورتی‌که تامین اجتماعی می‌توانست همان سهمیه قبلی این افراد را فعال کند. هاشمی تاکید کرد: برای گفته خود مدرک داریم و می‌توانیم اطلاعات کارگران را با رضایت خودشان منتشر کنیم تا مشخص شود سهمیه جدیدی باز نشده است.

این فعال کارگری گفت: بحث دیگر اینکه تامین اجتماعی اخیرا اشتباهاتی در ارائه آمار انجام داده است. این سازمان ادعا کرده ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار بیمه‌شده فعال داریم‌ که این ادعا را نادرست می‌دانیم.

وی افزود: اخیرا سازمان پیامکی به برخی از کارگران ساختمانی ارسال کرد که در آن پیامک آمده برای بهره‌مندی از خدمات بیشتر تامین اجتماعی، کارت مهارت خود را ارتقا دهید. این پیامک حتی برای اشخاصی که بیمه آنها قطع شده هم ارسال شده است‌ در حالی‌که لزومی به ارسال پیامک برای آنها نبود.

هاشمی گفت: ارسال پیامک برای افرادی که بیمه آنها قطع شده نشان می‌دهد که آمار تامین اجتماعی صحیح نیست و آمار آنها با آمار تشکل‌ها متفاوت است. در این خصوص هم مستندات داریم که سازمان کارگرانی که سهمیه‌شان قطع شده را در آمار کارگران فعال آورده است.