تعدادی از کارگران شاغل و بازنشسته منطقه فشافویه شهرستان ری گفتند: تنها مرکز درمانی تامین اجتماعی در این شهرستان یعنی درمانگاه شهدای فشافویه، به دلیل کمبود تجهیزات و امکانات درمانی متناسب با جمعیت عظیم کارگری این منطقه، از ارائه خدمات مناسب ناتوان است.

به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران با اشاره به اینکه هزاران کارگر شاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در منطقه فشافویه زندگی می‌کنند، گفت: محدودیت امکانات درمانی در این مرکز به ویژه در اورژانس که سال ۹۸ شروع به کار کرده، مشکلاتی را برای بیمه‌شدگان ایجاد کرده است.

این بیمه‌شده با اشاره به وضعیت نابه‌سامان نوبت‌دهی در این مرکز درمانی گفت: با وجود تاخیر و انتظارهای طولانی در صف دریافت خدمات درمانی، صف‌های طویل نوبت پزشک و ازدحام جمعیت در این مراکز سبب می‌شود که بسیاری از بیمه‌شدگان از دریافت خدمات درمانی منصرف شوند.

او گفت: افزایش امکانات درمان ملکی تامین اجتماعی در فشافویه به دلیل افزایش جمعیت کارگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه کارگران بیمه‌شده شاغل در این ممنطقه و خانواده‌هایشان در صورت نیاز به درمان، ناچارند فاصله ۴۰کیلومتری تا مرکز شهرستان را برای رسیدن بیمارستان فیروزآبادی و هفت‌تیر شهر ری طی کنند که همین مسافت طولانی در بسیاری از مواقع باعث وخیم‌تر شدن حال بیماران شده است.