شماری از کارگران برق نور آباد استان لرستان، در اعتراض به وجود تبعیض در حقوق و مزایای دریافتی خود، سفره خالی پهن کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: چندین سال است از مسئولان شرکت درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را داریم اما تغییری در شرایط شغلی و مزایای دریافتی ما ایجاد نشد. در نتیجه صبح روز سه‌شنبه (۲۵ اردیبهشت ماه) اعتراض صنفی برگزار کردیم و امیدواریم پاسخ مناسبی از مسئولان دریافت کنیم. به گفته یکی از کارگران، میزان دریافتی کارگران با توجه به رشد سرسام‌آور قیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی کفاف زندگی را نمی‌دهد. او گفت: بین کارگران تبعیض وجود دارد و برخی کارگران حقوق پایین‌تری نسبت به سایر همکاران دریافت می‌کنند.