وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی احتمال افزایش حق مسکن کارگران را از اساس منتفی دانست. اعضای کارگری شورای عالی کار هم معتقدند این رویکرد دولت نادرست است و نیاز به اصلاح دارد. در همین زمینه، محسن باقری به ایلنا می‌گوید: مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و بدون تردید باید اصلاح شود. به گفته وی، اعضای کارگری منتظر برگزاری مذاکرات مزدی هستند. قرار بوده در اردیبهشت یک نشست شورای عالی کار برگزار شود ولی وزارت کار در این زمینه اهمال کرده است. عضو کارگری شورای عالی کار تاکید دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون رعایت قانون به تصویب رسیده و نرخ تورم و سبد معیشت در آن لحاظ نشده است.