نمایندگان کارگران ارکان ثالث نفت سراسر کشور می‌گویند که به‌رغم مطالبه‌گری‌های بسیار، هنوز تبعیض در محیط کار آنها برقرار است. آن‌ها در گفت‌وگو با ایلنا افزودند: چند بار تجمع اعتراضی ما مقابل وزارت نفت و نهاد ریاست جمهوری نتیجه‌ای نداشت و همچنان تبعیض در صنعت نفت و گاز کشور برقرار است. حقوق ما یک‌سوم رسمی‌هاست، این تبعیض حتی در خدمات رفاهی مانند بن‌کارت نیز مشهود است. به گفته آنها، توقع شرکتی‌های نفت و گاز این بود که رئیس جهمور یا مقامات ارشد وزارت نفت دستور پاسخگویی به مطالبات کارگران را صادر کنند اما به‌رغم اینکه کارگران چندین بار به تهران آمدند و اعتراض کردند، واکنشی از سوی مقامات دیده نشده است. این کارگران تاکید کردند: انتظار داریم تا قبل از پایان اردیبهشت، نهاد ریاست جمهوری به ما پاسخ بدهد و به ما بگویند قرار است چه اقدامی انجام بدهند.