رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای عالی کار مطرح شود. به گزارش تسنیم، علی بابایی کارنامی درباره حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند. وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیأت وزیران هم دارد اما مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است. رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیأت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.