شماری از کارگران کاغذسازی پارس در پی اعتراضات اخیر کارگران این شرکت احضار شده‌اند. به گزارش ایلنا، به‌دنبال تجمعات اخیر کارگران کاغذسازی پارس در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات خود، شماری از کارگران معترض به مراجع قضایی و امنیتی احضار و برای آنها پرونده تشکیل شده است. طبق این گزارش، تعداد کارگران فراخوانده شده حدودا ۱۲ نفر هستند. احضار کارگران به صورت کتبی است و این عده باید ساعت ۸ صبح امروز (۱۱ اردیبهشت ماه) در محل اعلام شده حاضر باشند. طبق این گزارش، احضار کارگران کاغذپارس در حالی‌ست که پیش از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی همانند فرمانداری شوش نامه‌نگاری کرده و مشکلات خود را بیان کرده‌اند.