شماری از کارگران «کاغذسازی پارس» در انتقاد به بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات خود، در ادامه اعتراضات هفته گذشته، صبح روز شنبه (هشتم فروردین ماه) مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: بعد از گذشت چند روز اعتراض صنفی برای وصول مطالبات، به‌رغم دادن وعده از سوی مسئولان، هنوز مشکلاتمان مرتفع نشده است. او گفت: تبعیض و نابرابری از لحاظ دستمزد، حقوق و مزایا و پاداش اندک در نتیجه حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو در این واحد تولیدی، مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران این واحد به وجود آورده است. او با بیان اینکه خواستار حذف پیمانکار و نزدیک کردن حقوق کارگران کارخانه به دیگر شرکت‌های منطقه هستیم، گفت: چندین سال است ما کارگران شرکت کاغذ پارس، درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی داریم اما تغییری در شرایط شغلی و مزایای دریافتی ما در نتیجه حضور پیمانکاران ایجاد نمی‌شود. به گفته وی، سطح حقوق کارگران شاغل در کاغذ پارس به نسبت کارگرانی که در سایر کارخانه‌های تولیدکننده در منطقه هماننند کشت و صنعت هفت‌تپه فعالیت دارند، پایین‌تر است. این کارگر گفت: طی هفته گذشته چند روز اعتراض صنفی برگزار کردیم. در تجمع روز پنجشنبه، کارفرما وعده تغییر قرارداد کارگران را برای پایان دادن به اعتراضات داد اما از آنجا که هنوز اقدامی انجام نشده، ناچار به مطالبه‌گری‌های خود ادامه می‌دهیم.