معاون درمان تأمین‌اجتماعی از پرداخت ۲۲۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد این سازمان در سراسر کشور خبر داد. به گزارش توسعه ایرانی، مهدی اسلامی گفت: علاوه بر این پرداخت، در هفته گذشته ۲۲۵۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها، پزشکان و مراکز طرف قرارداد پرداخت شده بود. وی افزود: فرایند پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد در بخش سلامت فرایندی مستمر است و سایر مطالبات رسیدگی‌شده مراکز طرف قرارداد نیز در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.