روز گذشته (دوم اردیبهشت)، جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق خوزستان، در اعتراض به شرایط شغلی خود، مقابل برق منطقه‌ای این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران مطالبات خود را به این ترتیب عنوان کردند: اصلاح شیفت‌کاری براساس ماده ۵۷ قانون کار، شیفت ۱۲ساعته (۲ روز کار، ۲ روز شب‌کار و ۴ روز استراحت)، تایید گروه استحقاقی کلیه اپراتورها براساس سابقه کار، اعطای ۹۰ساعت اضافه‌کاری به اضافه کارت‌زنی مانند کارکنان اداری، پرداخت ۸ روز ماموریت برای هر اپراتور پست برق تا زمان اصلاح شیفت‌کاری، اصلاح دستورالعمل استفاده از منازل سازمانی مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو، ادامه پرداخت حق بیمه کمک هزینه رفاهی کارگران مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، پیگیری رفع مشکلات بیمه سینا، پرداخت مناسبتی معوق مهرماه سال گذشته و ضوابط اجرایی مزایای جانبی، پرداخت تسهیلات و امکان استفاده از امکانات رفاهی شرکت با اولویت بهره‌برداران، پرداخت پاداش گذر از پیک مانند سایر شرکت‌ها و عودت مبالغ کسر شده بابت ماده ۱۲۴ به کارگران از سال ۱۴۰۱. آنها می‌گویند امیدواریم گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌های قانونی ما که در یک شغل حاکمیتی مشغول به‌کاریم، وجود داشته باشد.