روز گذشته (دوم اردیبهشت)، جمعی از بازنشستگان کارگری در شهرهایی مانند تهران و اراک، مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، خواسته اصلی این بازنشستگان، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها مطابق تورم و هزینه‌های زندگی‌ست. آنها می‌گویند درصدهای مصوب شورای عالی کار، نباید برای افزایش مستمری بازنشستگان اعمال شود.