تعدادی از کارگران معدن زغال سنگ «نگین» طبس واقع در استان خراسان جنوبی خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود شدند. به گزارش ایلنا، خواسته اصلی این کارگران، پرداخت معوقات مزدی سال گذشته، افزایش حداقل حقوق و سایر مزایای شغلی است که در نتیجه طی روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین، در یک تجمع اعتراضی در محوطه محل کار خود به آن تاکید کردند. به گفته یکی از این افراد، کارگران از حداقل‌های مزدی برخوردارند و پرداخت بخشی از مطالبات مزدیشان از سال گذشته به تعویق افتاده است. این کارگران همچنین خواستار تامین امنیت شغلی خود هستند و از اداره کار درخواست دارند به مسأله مشکلات آنها ورود کند. طبق اظهارات کارگران معدن نگین، با وجود آنکه کارگران در چندین نوبت از مسئولان شهرستانی و مدیران معدن خواسته بودند به مشکلات این معدن رسیدگی شود اما آنان نسبت به این موضوع بی‌توجهی کرده‌اند و سکوت آنان موجب اعتراض کارگران در این معدن شده است.