جمعی از کارگران کارخانه آرتا موکت تاکستان می‌گویند با وجود اینکه در محیط کار مستقیما با مواد شیمیایی در تماس هستند و کارشان مشمول قانون سخت و زیان‌آور می‌شود اما به دلیل درج عناوین شغلی غیر واقعی در لیست بیمه‌ای نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش موعد استفاده کنند. این کارگران به ایلنا گفتند: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر در بخش‌های رنگ و رزین، الیاف‌سازی، تولید و تکمیل کار می‌کنند و عموما در محیط کار با مواد شیمیایی تماس دارند. اخیرا تعدادی از همکاران که برای بازنشستگی پیش از موعد اقدام کرده‌اند چون در پرونده‌های بیمه‌ای آنها ردیف شغلی غیر از مشاغل سخت و زیان‌آور ثبت شده، تامین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد آنها موافقت نمی‌کند. این کارگران با بیان اینکه اگر مشکل درج عناوین شغلی غیرواقعی آنها حل نشود آنها باید به صورت عادی بازنشسته شوند، افزودند: بی‌اطلاعی صنفی باعث می‌شود تا کارگری که به دلیل داشتن کار سخت و زیان‌آور دیگر توان جسمی و روحی بودن در محیط کار ندارد، به دلیل مخدوش بودن سابقه بیمه‌ای نتواند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شود.