نیروهای مخابرات خوزستان از تداوم بی‌توجهی شرکت مخابرات به حکم قانونی بازگشت به کار و تبدیل وضعیت خود خبر دادند.

یکی از این افراد در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: شرکت پیمانکاری خدمات اول، در سال جدید کنار رفت و جای خود را به شرکت دیگری داده است. این شرکت باید با ما که حکم دیوان برای بازگشت به کار و تبدیل وضعیت داریم، قرارداد ببندد اما از این کار امتناع می‌کند.

آنها گفتند: مخابرات اجازه بستن قرارداد با کارگران که حدودا ۷۰ نفر هستیم را نمی‌دهد. ۲۸ اسفندماه، در آخرین روز کاری سال قبل، شورای تأمین استان، جلسه‌ای برای این ۷۰ نیرو تشکیل داد و در صورتجلسه آن قید شد که نیروها باید به کار برگردند. این نیروها بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند و دیوان به نفع آنها حکم داده است.

این افراد می‌گویند: مخابرات با سرنوست 70 خانواده بازی کرده و بیش از دو سال است که زیر بار اجرای حکم دیوان عدالت 

اداری نمی‌رود.

طبق این گزارش، حدود ۷۰ نفر از نیروهای پیمانکاری مخابرات خوزستان، دو دوره بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار مخابرات کار کردند و با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و دیوان صادر شده است، این کارگران نیروهای دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند اما مخابرات بعد از سال‌ها هنوز زیر بار اجرای حکم نرفته است.