رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم گفت: مصوبه شورای عالی کار مورد انتقاد است و قطعاً در این باره از وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی سوال خواهیم کرد. به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در جمع فعالان کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران بر تقویت و انسجام تشکل‌ها برای احقاق حقوق جامعه کارگری و بازنشستگان تاکید کرد. نماینده ساری و میاندورود تصریح کرد: برخورداری اقشار کارگری و بازنشستگان از حق و حقوقشان به تقسیم عادلانه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی خواهد انجامید. وی با اشاره به نارضایتی تشکل‌های کارگری درباره دستمزد ۱۴۰۳، ماده ۴۱ قانون کار را بهترین معیار برای تصمیم‌گیری عنوان کرد و گفت: مصوبه شورای عالی کار مورد انتقاد است و قطعاً در این باره از وزیر کار سوال خواهیم کرد. بابایی کارنامی در عین حال خواهان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی درباره میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی شد.