روز گذشته (نوزدهم فروردین) شماری از بازنشستگان کارگری در چند شهر ازجمله اراک، کرمانشاه، دزفول و شوش و هفت‌تپه، در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و با درخواست افزایش قانونی مستمری‌ها تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‌گویند: مطالبه کلیدی ما، افزایش مستمری‌ها براساس الزامات ماده 96 قانون تامین اجتماعی‌ست و باید حقوق بازنشستگان به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد.