کارگران ابنیه فنی تراورس از واریز حقوق اسفند ماه خود بعد از گذشت ۱۳روز از آغاز سال جدید انتقاد کردند. این کارگران به ایلنا گفتند، پرداخت یک ماه حقوق اسفند به همراه دو میلیون تومان مزایای مناسبتی بعد از گذشت ۱۳ روز از سال جدید به حساب کارگرانی که از ابتدای اسفند ماه برای دریافت مطالبات خود لحظه‌شماری می‌کردند، صحیح نیست. این کارگران، خواستار دریافت به موقع حقوق و سایر مزایای مناسبتی خود شدند و اعلام کردند: کارفرما وعده کرده بود مطالبات سال گذشته کارگر شاغل در مجموعه ابنیه فنی تراورس را قبل از پایان سال بپردازد اما به وعده خود به دلیل مشکلات مالی عمل نکرد.