مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ضمن تشریح جزئیات اجرای طرح جامع تنظیف شهر تهران در سال ۱۴۰۳ بر تلاش شهرداری برای بهبود محسوس وضعیت نظافت پایتخت در سال جدید تاکید کرد. به گزارش تجارت‌نیوز، رضا محمدی درباره میزان افزایش حقوق پاکبانان پایتخت در سال جدید گفت: براساس مصوبه شورای عالی کار و مطابق آنچه قبلا وعده داده بودیم، حداقل حقوق ماهانه پاکبانان شهر تهران در سال ۱۴۰۳ که براساس ضوابط مشخص‌شده در قانون کار فعالیت خواهند کرد، ۱۱ میلیون تومان خواهد بود که با اضافه شدن مزایایی نظیر حق عائله‌مندی، سنوات شغلی، شب‌کاری، اضافه‌کاری و... دریافتی ماهانه برخی نیروها تا ۱۵ میلیون تومان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.