با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از فروردین ماه مفاد این بخشنامه در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و حقوق کارگران منطبق با مصوبه دستمزد شورای عالی کار باید محاسبه و پرداخت شود.

به گزارش «توسعه ایرانی»، مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار، از اول سال ۱۴۰۳، حداقل مزد روزانه مبلغ ۲ میلیون و ۳۸۸هزار و ۷۲۸ ریال تعیین شده است. همچنین سایر سطوح مزدی روزانه ۲۲درصد مزد ثابت یا مزد مبنا، به اضافه روزانه ۲۳هزار و ۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲، افزایش می‌یابد. سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار حداکثر هفت برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.

همچنین مطابق موارد بیان شده در این بخشنامه، افزایش حقوق کارگران اعم از قرارداد دائم یا موقت نیز مانند این بخشنامه محاسبه می‌شود.

۱- از اول سال ۱۴۰۳، حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت)، مبلغ ۲.2۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و 288هزار و 728ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اول سال ۱۴۰۳، سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار)، به اضافه روزانه 230هزار و 26 ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲.2۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و 288هزار و 728ریال) بند (یک) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده، با یک سال از آخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه 70هزار ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره یک: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نطر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ بیست و هشتم اسفند ماه سال 1402 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ بیست و یکم مهر ماه سال 1387 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 14 میلیون ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

۴- مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه 9 میلیون ریال (نه میلیون ریال) است که باید از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود.

۵- مبلغ حق تاهل ماهانه 5 میلیون ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن تعیین شده تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

۶- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (یک) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری 

خواهد بود.

۷- مقررات این مصوبه، شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

۸- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (هفت) برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ماهانه ۵۰ میلیون تومان است.

همچنین در هفته‌های اخیر اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد ۱۴۰۳، جدول نحوه محاسبه مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۲ را جهت اجرا در سال جاری منتشر کرد. این جدول در خصوص کارگرانی است که در کارگاه‌های با طرح طبقه‌بندی مشاغل مشغول به کار هستند و نرخ پایه سنوات آنها از ۱ تا ۳۰ سال سابقه آمده است.