بررسی‌ها حاکی از آن است که نسبت پشتیبانی صندوق‌ بازنشستگی ایران در پاییز سال 1402 فوق‌بحرانی بوده طوری‌که می‌توان این صندوق‌ را در وضعیت ورشکستگی در نظر گرفت. به گزارش اکوایران، برای آن‌که صندوق‌های بازنشستگی بتوانند به تعهد خود عمل کنند، لازم است پایداری مالی داشته باشند. بررسی شاخص «نسبت پشتیبانی» یکی از راه‌های سنجش پایداری مالی این صندوق‌هاست. یکی از اصلی‌ترین صندوق‌های کشور در این زمینه، صندوق بازنشستگی است. بررسی‌ها حاکی از آن است که نسبت پشتیبانی این صندوق از ابتدای سال تا پایان پاییز سال گذشته 0.5 بوده است. بر این اساس صندوق بازنشستگی در وضعیت فوق‌بحرانی قرار داشته و می‌توان آن را ورشکسته قلمداد کرد. نگاهی به داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد در پاییز سال گذشته مجموع مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشور به یک میلیون و 712هزار و 91 نفر رسیده و در مقایسه با تابستان 1402 رشد 4.3درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای پاییز 1400 نسبت پشتیبانی این صندوق 0.7 بوده و در زمستان این سال به 0.6 تنزل کرده و در پاییز 1402 معادل 0.5 بوده است. یکی از دلایل این امر افزایش جمعیت سالمند کشور است که با توجه به رشد شمار این افراد می‌توان گفت انتظار آن می‌رود که بحران وضعیت این صندوق‌ها در آینده عمق بیشتری به خود بگیرد.