کارگران کارخانه کیش چوب از مدیریت این واحد تولیدی درخواست کردند قبل از پایان سال، عیدی و سایر معوقات کارگران را بپردازد. این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: بابت سه ماه دستمزد، عیدی و پاداش سال جاری و گذشته طلبکاریم. با توجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما می‌خواهیم قبل از پایان سال، حداقل بخشی از بدهی معوقه خود را به همراه عیدی و پاداش کارگران پرداخت کند. به گفته یکی از کارگران، حدود ۱۳۰ کارگر در مجموعه کیش چوب مشغول کار هستند. سال گذشته هم پرداخت عیدی کارگران این کارخانه به سال آینده موکول شد که تاکنون پرداخت نشده که اگر این اتفاق در سال جاری هم تکرار شود در این صورت کارگران با توجه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها توان خرید را از دست می‌دهند. این کارگر با بیان اینکه بهانه کارفرما برای پرداخت به موقع عیدی و سایر مطالبات معوقه کمبود منابع مالی است، افزود: در حالی کارفرما مشکلات مالی را بهانه پرداخت نکردن طلب کارگران عنوان می‌کند که اخیرا چندین پروژه برای ساخت و ساز در دست اقدام دارد.