روز گذشته (22 اسفند)، جمعی از پرستاران و کادر درمان رفسنجان در مقابل دانشگاه علوم پزشکی و سپس فرمانداری شهرستان رفسنجان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این تجمع صنفی در اعتراض به اضافه‌کار اجباری، مطالبات تعرفه‌گذاری و فوق‌العاده خاص و وعده‌های همیشگی محقق نشده برگزار شد.